Sådan hjælper vi

Adobe og medieproduktion


Intellia eliminerer fejl og øger produktiviteten inden for Adobe og medieproduktion.
Vores projekter ligger typisk på mellem 100-500 timer.
Intellia arbejder som:

• Direkte leverandør
• Underleverandør
• Totalleverandør
• Delleverandør

Når vi indgår i projekter sammen med andre IT-konsulenter, er det altid med respekt for arbejdsdelingen, tidsplanen og økonomien. Vi er altid loyale og positive over for vores samarbejdspartnere.

Før implementering

Med vores faglighed og erfaring finder vi i foranalysen ind til kernen:
Hvor er problemet, og hvad er løsningen? Dernæst nedbrydes foranalysen i mindre dele.

Hvem:  Skal Intellia løse hele opgaven, understøtte jeres medarbejdere eller hyre andre specialister?
Hvad:  Skal vi lave hele løsningen eller kun en del af den?
Hvornår: Haster det eller ej? Skal projektet eventuelt opdeles i faser?
Hvordan:  Skal vi løse opgaven hos jer eller på distancen? Er projektet afhængig af andre beslutninger eller faktorer?

Arbejdet foregår i løbende dialog med alle involverede i projektet. Vi aftaler opgave- og ansvarsfordelingen fra begyndelsen og justerer undervejs efter behov, hvis begge parter er enige om det.

Hvis du ikke har mulighed for at sætte en større proces i gang, kan vi ”symptombehandle”.
Ved akutte situationer kan du altid ringe til Intellia. Efter en ”brandslukning” kan vi tilbyde at påbegynde processen med at finde problemets rod, hvorefter vi kan igangsætte en struktureret proces.

Implementering

Konsulentopgaver foregår hos kunden, mens delopgaver ofte kan løses på distancen.

Vores konsulenter har den dygtighed og vedholdenhed, der skal til for at løse selv de vanskeligste opgaver. Vi bevarer roen og kommunikerer undervejs, når vi løser opgaver.

Kommunikation er en afgørende del af samarbejdet. Kunderne fortæller, forklarer og spørger, og vi gør det samme. Det er basis for en vellykket opgaveløsning, at vi bruger hinandens viden, og at vi hele tiden sikrer os, at vi taler om det samme.

Intellia benytter standardsoftware, da det er markant billigere end specialprogrammering, og da det er gennemtestet af millioner af brugere. Softwaren bliver løbende opdateret og fejlrettet af udbyderen. Standardsoftware har desuden den fordel, at den ikke bygger på én mands værk. Det betyder, at softwaren ikke er sårbar over for, om en medarbejder, der kender softwaren til bunds, forlader virksomheden eller ej.

Efter implementering

Efterfølgende skal løsningen forankres i virksomheden, og arbejdet er ikke afsluttet, før vi er sikre på, at jeres medarbejdere er inde i de ændringer, vi har foretaget.