Handelsbetingelser for samhandel med Intellia

Generelle bestemmelser:

For at sikre et samarbejde hvor begge parter er enige om præmisserne, har vi udarbejdet nedenstående generelle bestemmelser for samhandel med Intellia. De generelle bestemmelser er således en integreret del af købsaftalen mellem kunden og Intellia. Afvigelser fra denne skal derfor beskrives i selve tilbuddet/ordrebekræftelsen.

Ordrebekræftelse:

Ordrebekræftelse fremsendes efter bestilling. Kunden skal ved modtagelse straks gennemgå denne og straks gøre indsigelser, hvis denne ikke er som aftalt. Indsigelser kan sendes per mail til den salgsansvarlige eller til info@intellia.dk. Hvis Intellia ikke har fået indsigelser fra kunden inden 7 dage betragtes ordrebekræftelsen som accepteret.

Kursusmateriale/Dokumentation:

Da arten og omfanget af kursusmateriale altid vil være forskelligt, vil der, med mindre dette udtrykkeligt er nævnt i selve tilbuddet/ordrebekræftelsen, ikke være materiale inkluderet i prisen.

Kursusindhold/agenda for konsulentdag:

Kursusindhold / konsulentens agenda skal være beskrevet og accepteret af kunden inden tilbud/ordrebekræftelse sendes. På denne måde sikres det, at kunden er indforstået med kursusindhold / konsulentens agenda og får en ydelse der svarer til forventningerne.

Kursusindhold / konsulentens agenda kan aftales direkte mellem kunden og Intellias underviser via mail.

Prisen for afdækning af kundens ønsker til kursusindhold/agenda for konsulentdag er, hvis ikke andet er nævnt i tilbud/ordrebekræftelse, inkluderet i kursusprisen/prisen for konsulentdagen.

Evalueringer:

Som et led i Intellias løbende kvalitetsarbejde er det essentielt med evalueringer efter kurser. Kunden er derfor indforstået med, at denne sikrer at kursister evaluerer efter underviserens anvisninger ved kursets slutning. Intellia følger naturligvis op på evalueringerne og drøfter evalueringernes indhold med kunden efter kurset.

Support efter kursus/konsulentydelser:

Som en del af Intellias kundeservice får alle kursister gratis support via e-mail i ubegrænset tid.

• Dette gælder alle supportspørgsmål, som underviseren kan besvare indenfor en tidsramme på ca. 15 minutter.
• Gratis supportspørgsmål mailes til e-mail adressen info@intellia.dk. Intellia forsøger altid at besvare supportspørgsmål så hurtigt som muligt (ofte i løbet af få timer), men kan ikke give nogen garantier.
• Supportspørgsmål skal ligge inden for det/de emner, som har været behandlet på kursistens kursus.
• I tilfælde af større supportløsninger bør kunden købe et support klippekort med betydelige rabatter. Indhent tilbud hos Intellia.

Betaling:

Intellias generelle betalingsvilkår er følgende:

• Senest tre uger før kursets afholdelse skal kursusbeløbet være indbetalt. Ved for sen betaling pålægges renter og rykkergebyrer efter rentelovens bestemmelser.
• Ved større ordrer kan aftales delleveringer og/eller betalinger. Disse skal aftales særskilt og vil i så fald fremgå af ordrebekræftelsen.

Regler for aflysning af kurser/konsulentdage:

• Aflysning indtil 14 kalenderdage før kursusstart: 100% af prisen refunderes til kunde
• Aflysning mellem 7 og 14 kalenderdage før kursusstart: 75% af prisen refunderes til kunde
• Aflysning indtil 7 kalenderdage før kursusstart: 0% af prisen refunderes til kunde- eventuelle rejse og overnatningsomkostninger der er tillagt ordren refunderes kun i det omfang, de ikke er bestilt og betalt endnu hos leverandøren. Alternativt, hvis bestilte og betalte omkostninger kan refunderes fra leverandør, vil kunden få refunderet det fulde beløb.

Regler for ombooking (ny dato findes straks)

• Ombooking indtil 14 kalenderdage før kursusstart: 100% af prisen refunderes til kunde
• Ombooking indtil 7 kalenderdage før kursusstart: 50% af prisen refunderes til kunde
• Ombooking indtil 3 kalenderdage før kursusstart: 25% af prisen refunderes til kunde
• Ombooking samme dag som kursusstart: 0% af prisen refunderes til kunde

– eventuelle rejse og overnatningsomkostninger der er tillagt ordren refunderes kun i det omfang, de ikke er bestilt og betalt endnu hos leverandøren. Alternativt, hvis bestilte og betalte omkostninger kan refunderes fra leverandør, vil kunden få refunderet det fulde beløb.

Regler for afbestilling og ombooking ved kurser som ikke afholdes hos kunden:

Da vi i nogle tilfælde booker lokaler hos leverandører med meget restriktive bestemmelser omkring aflysning og ombooking, ser vi os desværre nødsaget til ikke at refundere de faktiske omkostninger ved aflysninger og ombooking, hvis leverandøren fastholder kravet. I så tilfælde vil leverandørens bestemmelser fremgå af tilbuddet, så kunden kan se bestemmelserne inden ordren indgås.

– eventuelle rejse og overnatningsomkostninger der er tillagt ordren refunderes kun i det omfang, de ikke er bestilt og betalt endnu hos leverandøren. Alternativt, at bestilte og betalte omkostninger kan refunderes.

Aflysning og ombooking af kurser på grund af forhold hos Intellia:

Hvis en underviser bliver forhindret på grund af sygdom eller andre årsager, vil Intellia gøre alt for at holde kunden skadesløs og eventuelt skaffe en kompetent erstatningsunderviser. Intellia vil i så fald informere kunden øjeblikkeligt. I tilfælde af at det ikke kan lade sig gøre at skaffe en anden underviser, tilbydes straks en alternativ dato uden beregning for kunden. Herunder gælder også at kunden holdes skadesløs for eventuelle transport- og overnatningsomkostninger fra Intellia side, som måtte være forbundet med afholdelse på ny kursusdag.

Ansvar:

Intellia vil altid gøre sit yderste for at sikre korrekt rådgivning og undervisning efter højeste faglige standarder. Intellias rådgiveransvar vil i alle tilfælde være begrænset til kundens erlagte betaling for ydelsen.

Fortrolighed:

Al udleveret materiale og informationer om kunden betragtes som fortrolige af Intellia og underviseren.

Ligeledes gælder det, at tilbud/ordrebekræftelser fra Intellia ikke må udleveres til tredjepart.

Force majeure:

Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

Problemer med kundes IT systemer:

Kundes problemer med IT systemer som burde kunne være forudset (eksempelvis manglende installation, fejlinstallation m.m.) er ikke omfattet af force majeure bestemmelsen. Kunden hæfter i sådanne tilfælde efter reglerne for aflysning/ombooking.

Lovvalg og værneting:

Nærværende bestemmelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Intellias værneting.

Revideret 31. marts 2011. Kan ændres uden forudgående varsel.