Rådgivning før, under og efter kurser

Vi tilbyder gratis rådgivning før, under og efter kurserne vedrørende valg af kursus, metode, type, indhold og hvad, der skal til. Der afsættes som regel ca. to timer, som er indregnet i prisen.

Det betaler sig at inddrage os allerede i planlægningsfasen, så der skabes konsistens i læringsforløbet. Vi sikrer også, at din IT-investering udnyttes bedst muligt.

I disse tilfælde kan I bruge os som konsulenter/sparringspartnere, så vi sikrer kontinuitet og sammenhæng. Her aftales prisen afhængigt af behovet.

Vi kan hjælpe inden for følgende områder:

Analyse af kompetencer

Analyse af nuværende kompetencer og hvilke behov der skal dækkes af kurser – og hvordan.

Analyse af værktøjer

Hvilke værktøjer/programmer skal I anvende ved en given opgave? Hvad kan bedst betale sig – på kort sigt – og på lang sigt? Vi hjælper jer med at beskrive behovet og finde mulige løsninger.

Faglig coaching

Specialtilrettede forløb, enten for enkeltindivider eller hele afdelinger. Grundig afklaring af behov og kompetencer. Udarbejdelse af handlingsplan i fællesskab. Tætløbende opfølgning for at sikre fremdrift.

Strategisk sparring og projektfeedback

Vi har stor erfaring i IT-forandringsprojekter i organisationer. Ofte er det ikke kun et spørgsmål om teknik, men i lige så høj grad et spørgsmål om ledelse, struktur, processer, værdier og kultur i virksomheden. Her går vi ind og understøtter jeres proces med strategisk sparring.

Dette er især brugbart ved overgang til ny IT. Jo før, vi bliver inddraget i projektet, jo bedre. Hos os får du “hele pakken” og får en uddannelsespartner, som kan favne hele projektet. Vi er sparringspartner overfor ledelsen og IT-ansvarlige – og en aktiv partner som agerer proaktivt, så du kan nå i mål sammen med dine medarbejdere.