Forskelle og ligheder mellem Adobe InDesign og Microsoft Word

Forskelle og ligheder mellem Adobe InDesign og Microsoft Word

På vores kurser i Adobe InDesign får vi ofte spørgsmål omkring, hvad forskellen er mellem Adobe InDesign og Microsoft Word, og derfor vil vi i det følgende give et overblik over i hvilke situationer, det ene program skal bruges fremfor det andet, samt hvilke forskelle der er mellem programmerne.

Nå et højere niveau med InDesign

Kort sagt er Word et rigtigt godt program til dagligt, basalt kontorbrug; det er billigere, mere begyndervenligt og Word kan håndtere tekst, billeder og grafik ligesom InDesign.

Derudover er det i Word også muligt at lave PDF-filer og formularer til udfyldning.

InDesign bringer dig op på næste niveau, hvis du vil have en højere kvalitet i forbindelse med teksthåndtering, da InDesign arbejder væsentligt mere præcist og kvalificeret med linjeafstande, bogstavafstande, hele typograferingen og de mange detaljer, som grafikere lægger meget vægt på og som lægfolk ikke nødvendigvis ser og bemærker, men hvor summen af de mange småting alligevel gør forskellen mellem et ”kontorprodukt” og et rigtigt, professionelt grafisk produkt.

Dette gælder både i forhold til teksthåndtering, præcis placering af billeder, billedskarphed, farvepræcision og knivskarp grafik.

Det er summen af ting, som hver især er småting, som giver det helhedsindtryk, som er ganske meget anderledes fra Word til InDesign.

I nogle opgaver, især til internt brug, er slutproduktets helhedsindtryk uden betydning, mens det i andre opgaver er vigtigt, fordi produktet skal udstråle høj kvalitet.

Dette gør sig især gældende i forbindelse med ekstern kommunikation, som eksempelvis annoncer og profil-brochurer, hvor man ved brug af InDesign når et højere niveau.

Det kan sammenlignes med, hvordan man med omhu vælger tøj til et vigtigt forretningsmøde, eller at det for nogle personer er vigtigt, om man kommer anstigende til et møde i den ene eller den anden firmabil.

Det handler om forskellen i forhold til slutresultatet.

Det daglige brug

På nogle punkter er Word nemmere at bruge i hverdagen end InDesign, og på andre punkter er det omvendt.
Især når det handler om at holde elementer på plads, sikre billeders placering og teksters orddeling samt at en skabelon er nem at genbruge og vedligeholde, har InDesign betydelige fordele i forhold til Word.

Det skyldes, at Word beregner afstanden mellem bogstaverne og linjerne og dermed hvordan orddelinger skal forme sig og hvor mange linjer, der kan være på hver side, så det tilpasses printerens opløsning.

Når du skifter printer i Word, kan du risikere at orddelinger, linjeafstande og dermed antallet af linjer, der er plads til på den enkelte side, ændrer sig lidt.

Det kan du naturligvis rette op på manuelt, men det kan være tidkrævende arbejde og det kan være utilfredsstillende at bruge tid på at rette op på en programmæssig begrænsning.

InDesign derimod holder dokumentets elementer stabilt fast, også ved printerskift, og hvis du ønsker at bruge en PDF-fil til at stabilisere outputtet, inden du sender det ud til et udvalg af forskellige printere, så har InDesign gode funktioner til at lave en PDF med stort fokus på, at farverne bliver konverteret, så de passer til papirets overflade og en eventuel toning af papiret, så slutresultatet farvemæssigt, og i forhold til andre grafiske ting, bliver helt præcist.

Både i forhold til slutresultat og i forhold til dagligt brug, har InDesign grundlæggende designmæssige valg, som gør den mere præcis og stabil end Word.

Man kan dog ikke tage fra Word, at den er væsentligt mere udbredt, billigere og mere begyndervenlig og det vil sige, at der er masser af situationer, hvor InDesign vil være overkill.

Samspil mellem Word og InDesign

Det kan være glimrende, hvis du skal arbejde med større dokumenter, at klargøre teksten til InDesign i Word, for når du arbejder i Word, har du dynamisk stavekontrol samt grammatikkontrol, og du kan arbejde mere kvalificeret med tekstens grammatiske og stavemæssige indhold, end du kan i InDesign.

Når teksten er færdigpudset og indholdsmæssigt grundigt bearbejdet i Word, kan du indlæse den i InDesign og færdiggøre det grafiske indhold.

Der er grunde til at bruge hhv. Word og InDesign, og der er bestemt grunde til at bruge programmerne i samspil.

Dog skal du være opmærksom på, at mulighederne for at indlæse InDesign-indhold i Word er begrænsede.

Der er mulighed for at kopiere teksten ud af InDesign og for at eksportere tekst som RTF, hvilket giver visse muligheder for efterfølgende bearbejdning i Word, samt mulighed for at lave en PDF-fil hvorefter man kan gemme den i Word-format og få et dokument, som i større eller mindre udstrækning gengives identisk i Word.

Adobe har lagt større vægt på at kunne indlæse indhold fra Word med gode resultater, end på at afgive indhold til Word for at give gode resultater til Word-brugeren.

Det er vel egentlig et meget forståeligt forretningsmæssigt valg i forhold til, at man gerne vil være kompatibel på indholdssiden og egentlig ikke er lige så motiveret for at afgive indhold på output-siden.

Om det er sympatisk eller ej, er en helt anden diskussion, men den forretningsmæssige baggrund for ikke frivilligt at afgive sit indhold, er egentlig forståelig nok.

Tag endelig fat i Intellia, hvis vi skal rådgive yderligere i dette.

Vi har ekspertise både indenfor Adobes og Microsofts programmer, og vi vil meget gerne sortere opgaverne, således at rette opgave bliver håndteret med rette værktøj uden særlig forkærlighed for det ene eller andet program.

Du kan altid ringe til os på 70251585 eller sende en mail til info@intellia.dk