Anvend InDesign til automatisering

Anvend InDesign til automatisering

InDesign anvendes i høj grad til udarbejdelse af brochurer, bøger, visitkort og andre traditionelle tryksagsopgaver. Men programmet kan anvendes i mange flere sammenhænge og kan udvide funktionaliteten af de dokumenter, der laves i en traditionel kontekst.

InDesign kan eksempelvis bruges til interaktive udgivelser, hvor der kan indsættes bl.a. video og lyd. Forenklet sagt kan dét, der kan lade sig gøre på internettet, lade sig gøre i InDesign. Fra InDesign er det muligt at eksportere til et format, som understøtter interaktivitet; der er basale muligheder i PDF-format, større muligheder i Flash-format og endnu større muligheder i at eksportere til HTML5.

Hvis man eksporterer til HTML5 og gerne vil bruge indholdet på nettet, kræver det en yderligere bearbejdning, eksempelvis i Adobes egen Dreamweaver, så der er ikke nogen direkte vej og ren foræring, hvis det er dén vej, man ønsker at gå. Men InDesign har grundfunktionerne og et fint udgangspunkt til at arbejde videre med den eksporterede fil.

iPad-publikationer kan også laves i InDesign, og funktionerne bliver bedre og bedre for hver ny version. Med CS6-versionen blev det muligt at lave det såkaldte Liquid Layout, dvs. den funktion, som gør, at dokumentet på iPaden ændrer sig alt efter, om iPaden holdes vandret eller lodret. Denne funktion kan indbygges grundlæggende i dokumentet.

InDesign kan også anvendes til automatisering. Vi laver ofte løsninger, hvor vi hægter InDesign på databaser eller administrative systemer, som Microsoft Dynamics AX, for automatisk at generere produktblade, varelister og markedsføringsmateriale.

Der ligger benarbejde i at klargøre data og i at sikre, at InDesign-skabelonen er klargjort til at modtage struktureret data, eksempelvis i XML-format, hvor InDesign har glimrende funktioner. Der kan også ligge en del struktur og testarbejde, før automatiseringen er oppe at køre, men når den kører, kan man starte processen fra det administrative system. Vi har eksempelvis lavet automatiseringen i en kontekst, hvor man blot trykker på en knap i Microsoft Dynamics AX, hvorefter der sendes et i JavaScript, lavet til formålet, som åbner InDesign, der åbner skabelonen og lægger indholdet i de rigtige rammer og generer en PDF-fil. Alt dette kan man automatisere InDesign til at gøre, så man meget produktivt kan udarbejde dokumenter i InDesign, nærmest uden at vide at det er dét program, man bruger.

Den lange række af anvendelsesmuligheder i InDesign er netop årsagen til, at vi har lavet et vidt forgrenet kursus- og konsulentudbud. Vi har mere end 20 forskellige InDesign-kurser, som netop er inddelt efter temaer. Vi har også en vifte af forskellige InDesign-baserede konsulentydelser; lige fra udarbejdelse af skabeloner til automatiserede løsninger eller mere nicheprægede anvendelser eksempelvis omkring interaktivitet.

Hvis det her pirrer din nysgerrighed omkring, hvad InDesign egentligt kan, udover dét, som du bruger det til i dag, og hvordan det kan hjælpe dig yderligere, så tag fat i os. Det koster ikke noget at tage en snak om mulighederne, og så må vi se, om du skal have mere glæde af det program, du allerede bruger og har købt og betalt.